Conversation Between imVN and gacon0345

5 Visitor Messages

  1. Bạn vào alliance kiểu j thế. mình xin hoài mà ko đc. có cần phải là account reg từ leafre ko ? Mình buddy bạn rồi đó :D
  2. mình cũng quen một số nhưng mà hiện h ít online hoặc mất tích hết rồi. Mình ở guild leafre thôi bạn à, không muốn lập guild riêng. :D
  3. bạn còn quen ai VN ko. tạo 1 Guild VN lun hi
  4. Của mình là imVNbishop.
  5. IGN bạn là j` ? Buddy đi cho zui :D
Showing Visitor Messages 1 to 5 of 5